Joint Dislocations

Dislokationer

Svensk definition

Delvis eller ofullständig felaktig förflyttning av en led.

Engelsk definition

Displacement of bones from their normal positions at a joint.

Svenska synonymer

Luxationer

Engelska synonymer

Dislocation, Joint Dislocations, Joint Joint Dislocation Luxatio Erecta Inferior Dislocation Inferior Dislocations Joint Subluxations Joint Subluxation Subluxation, Joint Subluxations, Joint