Joint Dislocations

Leddislokation

Svensk definition

Delvis eller ofullständig felaktig förflyttning av en led.

Engelsk definition

Displacement of bones from their normal positions at a joint.

Svenska synonymer

Ledluxation Subluxation av led Dislokation av led Luxatio erecta

Engelska synonymer

Dislocation, Joint Dislocations, Joint Joint Dislocation Luxatio Erecta Inferior Dislocation Inferior Dislocations Joint Subluxations Joint Subluxation Subluxation, Joint Subluxations, Joint