Disaster Planning

Katastrofplanering

Svensk definition

Planering för omhändertagande av skadade och upprätthållande av hjälpfunktioner i samband med katastrofer.

Engelsk definition

Procedures outlined for the care of casualties and the maintenance of services in disasters.

Svenska synonymer

Katastrofberedskap Katastrofhjälp

Engelska synonymer

Planning, Disaster Disaster Relief Planning Disaster Relief Plannings Planning, Disaster Relief Plannings, Disaster Relief Relief Planning, Disaster Relief Plannings, Disaster