Dihydro-beta-Erythroidine

Dihydro-beta-erytroidin

Svensk definition

Dihydroanalogen till beta-erytroidin. Ämnet erhålls från frön och andra delar av växten Erythrina (Leguminosae; ärtväxter). Det är en alkaloid med kurareliknande egenskaper.

Engelsk definition

Dihydro analog of beta-erythroidine, which is isolated from the seeds and other plant parts of Erythrina sp. Leguminosae. It is an alkaloid with curarimimetic properties.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dihydro beta Erythroidine Erythroidine, Dihydro beta beta Erythroidine, Dihydro