Dermatitis, Exfoliative

Exfoliativ dermatit

Svensk definition

Omfattande, fjällande dermatit med hudrodnad som förekommer antingen som sekundärt förlopp till eller reaktion mot någon underliggande hudsjukdom (t ex atopisk dermatit, psoriasis osv), eller som primär eller idiopatisk sjukdom. Den är ofta förknippad med hår- och nagelavfall, hyperkeratos på handflator och fotsulor, samt klåda.

Engelsk definition

The widespread involvement of the skin by a scaly, erythematous dermatitis occurring either as a secondary or reactive process to an underlying cutaneous disorder (e.g., atopic dermatitis, psoriasis, etc.), or as a primary or idiopathic disease. It is often associated with the loss of hair and nails, hyperkeratosis of the palms and soles, and pruritus. (From Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Erytrodermi Generaliserad exfoliativ dermatit

Engelska synonymer

Exfoliative Dermatitides Exfoliative Dermatitis Erythroderma Erythrodermas Dermatitis Exfoliative Dermatitis Exfoliatives Exfoliative, Dermatitis Exfoliatives, Dermatitis Dermatitis Exfoliativa Dermatitis Exfoliative Generalized Exfoliative Generalized, Dermatitis Dermatitis Exfoliative Generalised Dermatitis Exfoliative Generaliseds Exfoliative Generalised, Dermatitis Generalised, Dermatitis Exfoliative