Depressive Disorder, Major

Svår depressiv sjukdom

Svensk definition

Tillstånd där fem (eller fler) av följande symtom har förekommit under samma tvåveckorsperiod och utgör en förändring jämfört med tidigare beteende: minst ett av symtomen är antingen (1) nedstämdhet eller (2) oförmåga att känna intresse eller lust. Andra symtom är: nedstämdhet större delen av dagen nästan varje dag; tydligt minskat intresse eller lust att utföra aktiviteter större delen av dagen nästan varje dag; betydlig viktminskning utan att banta eller viktuppgång; sömnsvårigheter eller hypersomni nästan varje dag; rastlöshet eller psykomotorisk hämning nästan varje dag; trötthet eller energiförlust nästan varje dag; känslor av värdelöshet eller överdrivna skuldkänslor; minskad förmåga att tänka eller koncentrera sig, eller obeslutsamhet, nästan varje dag; återkommande tankar om döden, återkommande självmordstankar utan specifik plan eller självmordsförsök.

Engelsk definition

Disorder in which five (or more) of the following symptoms have been present during the same 2-week period and represent a change from previous functioning; at least one of the symptoms is either (1) depressed mood or (2) loss of interest or pleasure. Symptoms include: depressed mood most of the day, nearly every daily; markedly diminished interest or pleasure in activities most of the day, nearly every day; significant weight loss when not dieting or weight gain; Insomnia or hypersomnia nearly every day; psychomotor agitation or retardation nearly every day; fatigue or loss of energy nearly every day; feelings of worthlessness or excessive or inappropriate guilt; diminished ability to think or concentrate, or indecisiveness, nearly every day; or recurrent thoughts of death, recurrent suicidal ideation without a specific plan, or a suicide attempt. (DSM-5)

Svenska synonymer

Involutionsdepression Involutionsmelankoli Dpressionstillstånd i 40-60-årsåldern Involutionspsykos

Engelska synonymer

Depressive Disorders, Major Major Depressive Disorders Major Depressive Disorder Paraphrenia, Involutional Involutional Paraphrenia Involutional Paraphrenias Paraphrenias, Involutional Psychosis, Involutional Involutional Psychoses Involutional Psychosis Psychoses, Involutional Depression, Involutional Involutional Depression Melancholia, Involutional Involutional Melancholia