Corynebacterium diphtheriae

Corynebacterium diphtheriae

Svensk definition

En art grampositiva, icke-sporbildande bakterier med tre erkända odlingstyper. Dessa typer (gravis, intermedius och mitis) fastställdes ursprungligen utifrån den kliniska svårighetsgrad som sågs hos de patienter som de olika stammarna oftast isolerades från. Arten ger upphov till difteri.

Engelsk definition

A species of gram-positive, asporogenous bacteria in which three cultural types are recognized. These types (gravis, intermedius, and mitis) were originally given in accordance with the clinical severity of the cases from which the different strains were most frequently isolated. This species is the causative agent of DIPHTHERIA.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.