Coloboma

Kolobom

Svensk definition

Medfödd missbildning av ögat, så att vissa av ögats strukturer saknas pga ofullständig sammanfogning av den intraockulära springan under fosterutvecklingen.

Engelsk definition

Congenital anomaly in which some of the structures of the eye are absent due to incomplete fusion of the fetal intraocular fissure during gestation.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Colobomas Coloboma Of Iris, Choroid, And Retina Ocular Coloboma Coloboma, Ocular Colobomas, Ocular Ocular Colobomas Uveoretinal Coloboma Coloboma, Uveoretinal Colobomas, Uveoretinal Uveoretinal Colobomas