Collateral Circulation

Kollateral cirkulation

Svensk definition

Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det viktigaste blodkärlet. Tillförseln sker genom mindre kärl.

Engelsk definition

Maintenance of blood flow to an organ despite obstruction of a principal vessel. Blood flow is maintained through small vessels.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Circulation, Collateral Collateral Circulations Blood Circulation, Collateral Collateral Blood Circulation Circulation, Collateral Blood Collateral Blood Circulations Collateral Circulation, Blood Blood Collateral Circulation Circulation, Blood Collateral Collateral Circulations, Blood