Coccidioidomycosis

Koccidioidomykos

Svensk definition

Infektion orsakad av en svamp av släktet Coccidioides, arten C. immitis. Den primära formen är en akut, godartad och självbegränsande luftvägsinfektion framkallad av inandning av sporer, och av varier ande svårighetsgrad. Den andra formen utgörs av en virulent, svår, kronisk och progressiv granulomatös, systemisk sjukdom.

Engelsk definition

Infection with a fungus of the genus COCCIDIOIDES, endemic to the SOUTHWESTERN UNITED STATES. It is sometimes called valley fever but should not be confused with RIFT VALLEY FEVER. Infection is caused by inhalation of airborne, fungal particles known as arthroconidia, a form of FUNGAL SPORES. A primary form is an acute, benign, self-limited respiratory infection. A secondary form is a virulent, severe, chronic, progressive granulomatous disease with systemic involvement. It can be detected by use of COCCIDIOIDIN.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Coccidioidomycoses Coccidioides immitis Infection Coccidioides immitis Infections Infection, Coccidioides immitis Infections, Coccidioides immitis San Joaquin Valley Fever Valley Fever Valley Fevers