Coccidia

Coccidia

Svensk definition

En klass av protozoer som vanligen lever som parasiter i tarmkanalens epitelceller, men som även påträffas i lever och andra organ. Organismerna finns hos såväl lägre som högre ryggradsdjur och omfatt ar två ordningar: Eimeriida och Eucoccidiida.

Engelsk definition

A subclass of protozoans commonly parasitic in the epithelial cells of the intestinal tract but also found in the liver and other organs. Its organisms are found in both vertebrates and higher invertebrates and comprise two orders: EIMERIIDA and EUCOCCIDIIDA.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Coccidias