Cluster Headache

Klusterhuvudvärk

Svensk definition

Ett syndrom kännetecknat av dagliga episoder av intensiv, halvsidig huvudvärk, återkommande under en period av 6-12 veckor, för att sedan vara borta under månader till år. Huvudvärken är inte av den bultande typen, varar 30-60 minuter, och uppträder såväl nattetid som med regelbundna intervall under dagen. Enkelsidig rinnoré, tårögdhet, rodnad i ansiktet och mios (pupillsammandragning) åtföljer ofta huvudvärken, som främst drabbar unga män.

Engelsk definition

A primary headache disorder that is characterized by severe, strictly unilateral PAIN which is orbital, supraorbital, temporal or in any combination of these sites, lasting 15-180 min. occurring 1 to 8 times a day. The attacks are associated with one or more of the following, all of which are ipsilateral: conjunctival injection, lacrimation, nasal congestion, rhinorrhea, facial SWEATING, eyelid EDEMA, and miosis. (International Classification of Headache Disorders, 2nd ed. Cephalalgia 2004: suppl 1)

Svenska synonymer

Hortons huvudvärk

Engelska synonymer

Cluster Headaches Headaches, Cluster Ciliary Neuralgia Ciliary Neuralgias Neuralgia, Ciliary Neuralgias, Ciliary Cluster Headache Syndrome Cluster Headache Syndromes Headache Syndrome, Cluster Headache Syndromes, Cluster Syndrome, Cluster Headache Syndromes, Cluster Headache Neuralgic Migraine Migraine, Neuralgic Migraines, Neuralgic Neuralgic Migraines Histamine Cephalgia Cephalgia, Histamine Cephalgias, Histamine Histamine Cephalgias Horton Syndrome Syndrome, Horton Horton's Syndrome Hortons Syndrome Syndrome, Horton's Chronic Cluster Headache Chronic Cluster Headaches Cluster Headache, Chronic Cluster Headaches, Chronic Headache, Chronic Cluster Headaches, Chronic Cluster Headache, Cluster Episodic Cluster Headache Cluster Headache, Episodic Cluster Headaches, Episodic Episodic Cluster Headaches Headache, Episodic Cluster Headaches, Episodic Cluster Atypical Cluster Headache Atypical Cluster Headaches Cluster Headache, Atypical Cluster Headaches, Atypical Headache, Atypical Cluster Headaches, Atypical Cluster