Cholesteatoma

Kolesteatom

Svensk definition

En icke-neoplastisk keratiniserande massa av skiktat skivepitel, som ofta förekommer i hjärnhinnorna, centrala nervsystemet, skallbenet och allra oftast i mellanörat och mastoideumområdet.

Engelsk definition

A non-neoplastic mass of keratin-producing squamous EPITHELIUM, frequently occurring in the MENINGES; bones of the skull, and most commonly in the MIDDLE EAR and MASTOID region. Cholesteatoma can be congenital or acquired. Cholesteatoma is not a tumor nor is it associated with high CHOLESTEROL.

Svenska synonymer

Pärlsvulst

Engelska synonymer

Cholesteatomas