Child Development Disorders, Pervasive

Genomgripande utvecklingsstörningar hos barn

Svensk definition

Svåra avvikelser i utvecklingen av många grundläggande, psykologiska funktioner som inte är normala för något utvecklingsstadium. Avvikelserna yttrar sig som ihållande försämring av den sociala förmågan, talstörningar och onormal motorik.

Engelsk definition

Severe distortions in the development of many basic psychological functions that are not normal for any stage in development. These distortions are manifested in sustained social impairment, speech abnormalities, and peculiar motor movements.

Svenska synonymer

Utvecklingsstörningar hos barn, genomgripande Genomgripande utvecklingsstörningar

Engelska synonymer

Pervasive Child Development Disorders Pervasive Development Disorders