Chemotactic Factors, Eosinophil

Kemotaxifaktorer, eosinofila

Svensk definition

Cytotaxiner som frigörs av normala eller invasiva celler och som specifikt attraherar eosinofiler; de kan utgöras av komplementfragment, lymfokiner, neutrofilprodukter, histamin eller annat. Den mest välkända är tetrapeptid ECF-A, som huvudsakligen frigörs från mastceller.

Engelsk definition

Cytotaxins liberated from normal or invading cells that specifically attract eosinophils; they may be complement fragments, lymphokines, neutrophil products, histamine or other; the best known is the tetrapeptide ECF-A, released mainly by mast cells.

Svenska synonymer

Kemotaxiner, eosinofila

Engelska synonymer

Eosinophil Chemotaxins Chemotaxins, Eosinophil Eosinophil Chemotactic Factors Factors, Eosinophil Chemotactic