Chancre

Schanker

Svensk definition

Ett icke-smärtande sår (el. blemma, blåsa) som representerar det primära stadiet i syfilis och som visar sig vid infektionsstället för spiroketen.

Engelsk definition

The primary sore of syphilis, a painless indurated, eroded papule, occurring at the site of entry of the infection.

Svenska synonymer

Schanker, hård

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.