Cerebrovascular Circulation

Blodflöde i hjärnan

Svensk definition

Blodcirkulationen i hjärnans kärl.

Svenska synonymer

Cerebrovaskulär cirkulation Cerebralt blodflöde Cerebralt perfusionstryck

Engelska synonymer

Circulation, Cerebrovascular Cerebral Circulation Cerebral Circulations Circulation, Cerebral Brain Blood Flow Blood Flow, Brain Brain Blood Flows Flow, Brain Blood Regional Cerebral Blood Flow Cerebral Perfusion Pressure Cerebral Perfusion Pressures Perfusion Pressure, Cerebral Pressure, Cerebral Perfusion Cerebral Blood Flow Blood Flow, Cerebral Cerebral Blood Flows Flow, Cerebral Blood