Carisoprodol

Karisoprodol

Svensk definition

Ett på skelettmuskulaturen centralt verkande avslappningsmedel vars verkningsmekanism inte är helt klarlagd, men som kan bero på dess sedativa egenskaper. Det används som komplement vid symtomatisk be handling av muskeltillstånd i samband med smärtsamma muskelkramper.

Engelsk definition

A centrally acting skeletal muscle relaxant whose mechanism of action is not completely understood but may be related to its sedative actions. It is used as an adjunct in the symptomatic treatment of musculoskeletal conditions associated with painful muscle spasm. (From Martindale, The Extra Pharmacopoeia, 30th ed, p1202)

Svenska synonymer

Isobamat Isomeprobamat Somadril

Engelska synonymer

Isopropylmeprobamate Isomeprobamate Carisoprodate Isobamate Carisoma Mio Relax Soma Vanadom Soprodol Somalgit