Bursitis

Slemsäcksinflammation

Svensk definition

Inflammation eller irritation i en slemsäck, en fibrös säck som fungerar som kudde mellan rörliga ben, muskler senor eller hud.

Engelsk definition

Inflammation or irritation of a SYNOVIAL BURSA, the fibrous sac that acts as a cushion between moving structures of bones, muscles, tendons or skin.

Svenska synonymer

Bursit

Engelska synonymer

Bursitides Capsulitis Capsulitides Frozen Shoulder Frozen Shoulders Shoulder, Frozen Shoulders, Frozen Adhesive Capsulitis of the Shoulder Shoulder Adhesive Capsulitis Adhesive Capsulitides, Shoulder Adhesive Capsulitis, Shoulder Capsulitides, Shoulder Adhesive Capsulitis, Shoulder Adhesive Shoulder Adhesive Capsulitides Adhesive Capsulitis Adhesive Capsulitides Capsulitides, Adhesive Capsulitis, Adhesive