Bursitis

Slemsäcksinflammation

Svensk definition

Inflammation eller irritation i en slemsäck, en fibrös säck som fungerar som kudde mellan rörliga ben, muskler senor eller hud.

Engelsk definition

Inflammation or irritation of a SYNOVIAL BURSA, the fibrous sac that acts as a cushion between moving structures of bones, muscles, tendons or skin.

Svenska synonymer

Bursit Frusen axel Frusen skuldra Adhesiv kapsulit

Engelska synonymer

Bursitides Frozen Shoulder Frozen Shoulders Shoulder, Frozen Adhesive Capsulitis of the Shoulder Shoulder Adhesive Capsulitis Adhesive Capsulitides, Shoulder Adhesive Capsulitis, Shoulder Capsulitides, Shoulder Adhesive Capsulitis, Shoulder Adhesive Shoulder Adhesive Capsulitides Capsulitis Capsulitides Pes Anserine Bursitis Bursitides, Pes Anserine Bursitis, Pes Anserine Pes Anserine Bursitides Adhesive Capsulitis Adhesive Capsulitides Capsulitides, Adhesive Capsulitis, Adhesive