Bronchial Arteries

Bronkialartärer

Svensk definition

De vänstra luftrörsartärerna utgår från bröstpulsådern, de högra från den första interkostalartären eller den övre, vänstra luftrörsartären. De försörjer luftrörern och nedre delen av luftstrupen.

Engelsk definition

Left bronchial arteries arise from the thoracic aorta, the right from the first aortic intercostal or the upper left bronchial artery; they supply the bronchi and the lower trachea.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Arteries, Bronchial Artery, Bronchial Bronchial Artery