Bipolar Disorder

Bipolär sjukdom

Svensk definition

Svår, affektiv sjukdom med stora svängningar i sinnesstämningen mellan återkommande nedstämdhet eller upprymdhet och depressivitet.

Engelsk definition

A major affective disorder marked by severe mood swings (manic or major depressive episodes) and a tendency to remission and recurrence.

Svenska synonymer

Affektiv bipolär psykos Bipolär depression Manier Manodepressiv psykos Manodepressiv sjukdom

Engelska synonymer

Bipolar Disorders Disorder, Bipolar Psychosis, Manic-Depressive Psychosis, Manic Depressive Manic-Depressive Psychosis Manic Depressive Psychosis Affective Psychosis, Bipolar Bipolar Affective Psychosis Psychoses, Bipolar Affective Psychosis, Bipolar Affective Psychoses, Manic-Depressive Manic-Depressive Psychoses Psychoses, Manic Depressive Mania Manias Manic State Manic States State, Manic States, Manic Depression, Bipolar Bipolar Depression Manic Disorder Disorder, Manic Manic Disorders