Bipolar Disorder

Bipolär sjukdom

Svensk definition

Svår, affektiv sjukdom med stora svängningar i sinnesstämningen mellan återkommande nedstämdhet eller upprymdhet och depressivitet.

Engelsk definition

A major affective disorder marked by severe mood swings (manic or major depressive episodes) and a tendency to remission and recurrence.

Svenska synonymer

Affektiv bipolär psykos Bipolär depression Manier Manodepressiv psykos Manodepressiv sjukdom

Engelska synonymer

Bipolar Disorders Disorder, Bipolar Psychosis, Manic-Depressive Psychosis, Manic Depressive Psychoses, Manic-Depressive Psychoses, Manic Depressive Manic-Depressive Psychosis Manic Depressive Psychosis Bipolar Mood Disorder Bipolar Mood Disorders Disorder, Bipolar Mood Mood Disorder, Bipolar Affective Psychosis, Bipolar Bipolar Affective Psychosis Psychoses, Bipolar Affective Psychosis, Bipolar Affective Depression, Bipolar Bipolar Depression Manic Depression Depression, Manic Depressions, Manic Manic Disorder Disorder, Manic Manic Disorders