Bethanechol Compounds

Betankolföreningar

Svensk definition

Kvartärammoniumföreningar som inkluderar betankol.

Engelsk definition

Quaternary ammonium compounds that include BETHANECHOL.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Compounds, Bethanechol