Battered Child Syndrome

Barnmisshandelssyndrom

Svensk definition

Skador till följd av upprepat fysiskt våld mot barn från föräldrar eller vårdnadshavare.

Engelsk definition

A clinical condition resulting from repeated physical and psychological injuries inflicted on a child by the parents or caregivers.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Battered Child Syndromes Child Syndrome, Battered Child Syndromes, Battered Syndrome, Battered Child Syndromes, Battered Child Nonaccidental Trauma in Children