Azygos Vein

Vena azygos

Svensk definition

Oparig ven från högra tillförande lumbalvenen (ländryggsvenen) eller hålvenen som via aortaöppningen i mellangärdet löper genom bröstkorgen och slutar i övre hålvenen.

Engelsk definition

A vein which arises from the right ascending lumbar vein or the vena cava, enters the thorax through the aortic orifice in the diaphragm, and terminates in the superior vena cava.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Azygos Veins Vein, Azygos Veins, Azygos