Axillary Vein

Armhåleven

Svensk definition

Armens huvudven. Den utgör fortsättningen på basilär- och armvenerna som löper från teres majormuskelns underkant till det första revbenet, där den övergår i subklavikulära venen.

Engelsk definition

The venous trunk of the upper limb; a continuation of the basilar and brachial veins running from the lower border of the teres major muscle to the outer border of the first rib where it becomes the subclavian vein.

Svenska synonymer

Axillarven

Engelska synonymer

Axillary Veins Vein, Axillary Veins, Axillary