Autistic Disorder

Autism

Svensk definition

Avvikelse som börjar i tidig ålder. Den kännetecknas av tydlig onormal eller försvagad utveckling i social interaktion och kommunikation och en tydligt begränsad aktivitets- och intresserepertoar. Manifesteringar av störningen varierar kraftigt beroende på individens utvecklingsnivå och ålder.

Engelsk definition

A disorder beginning in childhood. It is marked by the presence of markedly abnormal or impaired development in social interaction and communication and a markedly restricted repertoire of activity and interest. Manifestations of the disorder vary greatly depending on the developmental level and chronological age of the individual. (DSM-V)

Svenska synonymer

Autism hos spädbarn Autism, infantil

Engelska synonymer

Disorder, Autistic Disorders, Autistic Kanner's Syndrome Kanner Syndrome Kanners Syndrome Autism, Infantile Infantile Autism Autism Autism, Early Infantile Early Infantile Autism Infantile Autism, Early