Pulmonary Atelectasis

Lungkollaps

Svensk definition

Sammansjunkning av större eller mindre delar av lungan till följd av hoppressning av någon orsak. Ofullständig luftutfyllnad av lungorna hos nyfödda.

Engelsk definition

Absence of air in the entire or part of a lung, such as an incompletely inflated neonate lung or a collapsed adult lung. Pulmonary atelectasis can be caused by airway obstruction, lung compression, fibrotic contraction, or other factors.

Svenska synonymer

Atelektas Lungatelektas Medfödd lungatelektas

Engelska synonymer

Atelectases, Pulmonary Atelectasis, Pulmonary Pulmonary Atelectases Lung Collapse Collapse, Lung Atelectasis Atelectases Congestive Pulmonary Atelectasis Atelectases, Congestive Pulmonary Atelectasis, Congestive Pulmonary Congestive Pulmonary Atelectases Pulmonary Atelectases, Congestive Pulmonary Atelectasis, Congestive Congestive Atelectasis Atelectases, Congestive Congestive Atelectases Atelectasis, Congestive Resorption Pulmonary Atelectasis Atelectases, Resorption Pulmonary Atelectasis, Resorption Pulmonary Pulmonary Atelectases, Resorption Pulmonary Atelectasis, Resorption Resorption Pulmonary Atelectases Resorption Atelectasis Atelectases, Resorption Atelectasis, Resorption Resorption Atelectases Contraction Pulmonary Atelectasis Atelectases, Contraction Pulmonary Atelectasis, Contraction Pulmonary Contraction Pulmonary Atelectases Pulmonary Atelectases, Contraction Pulmonary Atelectasis, Contraction Postoperative Pulmonary Atelectasis Atelectases, Postoperative Pulmonary Atelectasis, Postoperative Pulmonary Postoperative Pulmonary Atelectases Pulmonary Atelectases, Postoperative Pulmonary Atelectasis, Postoperative Compression Pulmonary Atelectasis Atelectases, Compression Pulmonary Atelectasis, Compression Pulmonary Compression Pulmonary Atelectases Pulmonary Atelectases, Compression Pulmonary Atelectasis, Compression Compression Atelectasis Atelectases, Compression Atelectasis, Compression Compression Atelectases