Aspartate Aminotransferases

Aspartataminotransferaser

Svensk definition

Enzymer i transferasklassen som katalyserar reaktionen mellan L-aspartat och 2-ketoglutarat till oxaloacetat och L-glutamat. Enzymerna är pyridoxalfosfatproteiner. I levern överför reaktionen överskottskväve till aspartat för användning i ureacykeln. EC 2.6.1.1. Syn. aspartattransaminaser.

Engelsk definition

Enzymes of the transferase class that catalyze the conversion of L-aspartate and 2-ketoglutarate to oxaloacetate and L-glutamate. EC 2.6.1.1.

Svenska synonymer

Aspartattransaminas

Engelska synonymer

Aminotransferases, Aspartate Aspartate Apoaminotransferase Apoaminotransferase, Aspartate Aspartate Transaminase Transaminase, Aspartate Glutamic-Oxaloacetic Transaminase Glutamic Oxaloacetic Transaminase Transaminase, Glutamic-Oxaloacetic L-Aspartate-2-Oxoglutarate Aminotransferase Aminotransferase, L-Aspartate-2-Oxoglutarate L Aspartate 2 Oxoglutarate Aminotransferase Aspartate Aminotransferase Aminotransferase, Aspartate Glutamate-Aspartate Transaminase Glutamate Aspartate Transaminase Transaminase, Glutamate-Aspartate SGOT Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase Glutamic-Oxaloacetic Transaminase, Serum Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase Transaminase, Serum Glutamic-Oxaloacetic