Feeding and Eating Disorders

Mat- och ätstörningar

Svensk definition

En grupp sjukdomstillstånd kännetecknade av fysiologiska och psykologiska aptitstörningar eller störningar i födointaget.

Engelsk definition

A group of disorders characterized by physiological and psychological disturbances in appetite or food intake.

Svenska synonymer

Aptitstörningar Ätstörningar Ät- och matstörningar Matstörningar

Engelska synonymer

Eating and Feeding Disorders Feeding Disorders Disorder, Feeding Disorders, Feeding Feeding Disorder Eating Disorders Disorder, Eating Disorders, Eating Eating Disorder Appetite Disorders Appetite Disorder