Feeding and Eating Disorders of Childhood

Matnings- och ätstörningar hos barn

Svensk definition

Psykiska störningar förknippade med matning och ätande som vanligtvis kan fastställas tidigt i barndomen.

Engelsk definition

Mental disorders related to feeding and eating usually diagnosed in infancy or early childhood.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Childhood Eating and Feeding Disorders