Antimony Sodium Gluconate

Antimonnatriumglukonat

Svensk definition

En antimonförening där metallen kan vara femvärd eller trevärd. Det femvärda glukonatet används vid leishmaniasis, medan det trevärda mest används vid schistosomiasis.

Engelsk definition

Antimony complex where the metal may exist in either the pentavalent or trivalent states. The pentavalent gluconate is used in leishmaniasis. The trivalent gluconate is most frequently used in schistosomiasis.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Sodium Stibogluconate Stibogluconate, Sodium Stibogluconate Sodium Sodium, Stibogluconate Antimony Gluconate Sodium Antimony Sodium Gluconates Sodium Gluconates, Antimony Myostibin Triostam Solustibosan Stibatin Antimony Gluconic Acid Pentostam