Anaplasmosis

Anaplasmos

Svensk definition

En sjukdom hos kreatur orsakad av att bakterier av släktet Anaplasma parasiterar på de röda blodkropparna.

Engelsk definition

A disease usually in cattle caused by parasitization of the red blood cells by bacteria of the genus ANAPLASMA.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Anaplasmoses Anaplasma phagocytophilum Infection Anaplasma phagocytophilum Infections Anaplasma Infection Anaplasma Infections Infection, Anaplasma Infections, Anaplasma Human Granulocytic Anaplasmosis Anaplasmoses, Human Granulocytic Anaplasmosis, Human Granulocytic Granulocytic Anaplasmoses, Human Granulocytic Anaplasmosis, Human Human Granulocytic Anaplasmoses Human Anaplasmosis Anaplasmoses, Human Anaplasmosis, Human Human Anaplasmoses