Adenosine Diphosphate

Adenosindifosfat

Svensk definition

Adenosin-5´-(trivätedifosfat). En adeninnukleotid innehållande två fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel vid 5´-positionen.

Engelsk definition

Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate). An adenine nucleotide containing two phosphate groups esterified to the sugar moiety at the 5'-position.

Svenska synonymer

ADP

Engelska synonymer

Diphosphate, Adenosine ADP Adenosine Pyrophosphate Pyrophosphate, Adenosine Adenosine 5'-Pyrophosphate 5'-Pyrophosphate, Adenosine Adenosine 5' Pyrophosphate Magnesium ADP ADP, Magnesium MgADP