Acetanilides

Acetanilider

Svensk definition

N-fenylacetamid. Prekursor för många läkemedel, färgmedel och andra föreningar i kemisk syntes; har tidigare använts som smärtstillande och febernedsättande preparat, men orsakar ofta dödlig methemogl obinemi. Synonymer: acetylanilin; acetylaminbensen; antifebrin.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acetylanilines N-Phenylacetamides