Aniline Compounds

Anilinföreningar

Svensk definition

Föreningar med aminobensen (fenylamin).

Engelsk definition

Compounds that include the aminobenzene structure.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Compounds, Aniline Anilines Phenylamines Phenylamine