Lymphadenopathy

Lymfkörtelförstoring

Svensk definition

Sjukdomar i lymfkörtlar som är onormala till storleken, antalet eller konsistensen.

Engelsk definition

Disease of LYMPH NODES which are abnormal in size, number or consistency.

Svenska synonymer

Lymfadenopati Adenopati

Engelska synonymer

Lymphadenopathies Adenopathy Adenopathies