Abortion, Therapeutic

Terapeutisk abort

Svensk definition

Framkallad abort för att rädda den gravida kvinnans liv och hälsa.

Engelsk definition

Abortion induced to save the life or health of a pregnant woman. (From Dorland, 28th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Therapeutic Abortion Abortions, Therapeutic Therapeutic Abortions