Obstetric Surgical Procedures

Obstetriska kirurgiska ingrepp

Svensk definition

Kirurgisk behandling av kvinnor för tillstånd som uppkommit i samband med graviditet, värkar eller under barnsängstiden. Termen omfattar inte kirurgiska ingrepp på det nyfödda barnet.

Engelsk definition

Surgery performed on the pregnant woman for conditions associated with pregnancy, labor, or the puerperium. It does not include surgery of the newborn infant.

Svenska synonymer

Obstetriska kirurgiska tekniker Obstetrisk kirurgi

Engelska synonymer

Obstetric Surgical Procedure Procedure, Obstetric Surgical Obstetrical Surgical Procedures Obstetrical Surgical Procedure Procedure, Obstetrical Surgical Procedures, Obstetrical Surgical Surgical Procedure, Obstetrical Surgical Procedures, Obstetrical Surgical Procedure, Obstetric Surgical Procedures, Obstetric Surgery, Obstetric Obstetric Surgeries Obstetric Surgery Surgeries, Obstetric Obstetrical Surgery Obstetrical Surgeries Surgeries, Obstetrical Surgery, Obstetrical Procedures, Obstetric Surgical