Safety-net Providers

Svensk definition

Leverantörer som genom mandat eller uppdrag - organiserar och levererar en betydande andel av vård och andra hälsorelaterade tjänster till de oförsäkrade, Medicaid-mottagarna och andra utsatta patienter.

Engelsk definition

Providers that by mandate or mission organize and deliver a significant level of health care and other health-related services to the uninsured, Medicaid recipients, and other vulnerable patients.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Provider, Safety-net Providers, Safety-net Safety net Providers Safety-net Provider Safety-net Clinics Clinic, Safety-net Clinics, Safety-net Safety net Clinics Safety-net Clinic Safety-net Hospitals Hospital, Safety-net Hospitals, Safety-net Safety net Hospitals Safety-net Hospital