Acute Pain

Akut smärta

Svensk definition

Ytterst obehagllig eller plågsam förnimmelse vid trauma or sjukdom, med väldefinierad lokalisering, karakter och timing.

Engelsk definition

Intensely discomforting, distressful, or agonizing sensation associated with trauma or disease, with well-defined location, character, and timing.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acute Pains Pain, Acute Pains, Acute