Marinobacter

Marinobacter

Svensk definition

Ett släkte gramnegativa, stavformade bakterier inom familjen Alteromonadaceae. Oförmåga att utnyttja kolhydrater särskiljer detta släkte från andra i familjen.

Engelsk definition

A genus of gram-negative, rod-shaped bacteria in the family ALTEROMONADACEAE. The inability to utilize carbohydrates is a distinguishing feature from other genera in the family.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.