Nocturia

Nokturi

Svensk definition

Frekvent behov av nattlig urinering som stör sömnen. Fenomenet är ofta förknippat med utflödesförträngning, diabetes mellitus eller blåskatarr.

Svenska synonymer

Nykturi

Engelska synonymer

Nycturia