Virulence Factors

Virulensfaktorer

Svensk definition

De beståndsdelar hos en organism som avgör dess förmåga att orsaka sjukdom, men som inte är nödvändiga för organismens livskraft i övrigt. Två klasser har fastställts: biologiska toxiner och adhesionsmolekyler på cellytan som påverkar mikroorganismens förmåga att angripa och kolonisera en värd.

Engelsk definition

Those components of an organism that determine its capacity to cause disease but are not required for its viability per se. Two classes have been characterized: TOXINS, BIOLOGICAL and surface adhesion molecules that effect the ability of the microorganism to invade and colonize a host. (From Davis et al., Microbiology, 4th ed. p486)

Svenska synonymer

Patogenicitetsfaktorer

Engelska synonymer

Factors, Virulence Pathogenicity Factors Factors, Pathogenicity Virulence Factor Factor, Virulence Pathogenicity Factor Factor, Pathogenicity