Moritella

Moritella

Svensk definition

Ett släkte gramnegativa, krökta eller raka stavbakterier tillhörande familjen Alteromonadaceae. Bakterierna är kemoorganotrofa, halofila, och hemmahörande i kalla havsmiljöer.

Engelsk definition

A genus of gram-negative, curved or straight rod-shaped bacteria, in the family ALTEROMONADACEAE. They are chemo-organotrophic, halophilic, and associated with cold marine habitats.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Moritella marina Vibrio marinus Moritella viscosa Vibrio viscosus