Mentally Ill Persons

Psykiskt sjuka personer

Svensk definition

Personer som lider av psykiska sjukdomar, särskilt psykoser eller svåra depressionstillstånd.

Engelsk definition

Persons with psychiatric illnesses or diseases, particularly psychotic and severe mood disorders.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mentally Ill Person Person, Mentally Ill Persons, Mentally Ill Mentally Ill Ill, Mentally Mental Patients