Guttaviridae

Guttaviridae

Svensk definition

En familj arkeiska virus med en enda art, Sulfolobus SNDV-liknande virus.

Engelsk definition

Family of archaeal viruses with a single genus: Sulfolobus SNDV-like Viruses.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Sulfolobus virus SNDV SNDV, Sulfolobus virus SNDV Sulfolobus SNDV-like Viruses Sulfolobus SNDV like Viruses Viruses, Sulfolobus SNDV-like