Sexual Dysfunctions, Psychological

Psykosexuella störningar

Svensk definition

Störningar i sexuellt begär och de psykofysiologiska förändringar som utmärker den sexuella svarscykeln och orsakar betydlig vånda och mellanmänskliga svårigheter. (APA, DSM-IV, 1994).

Engelsk definition

Disturbances in sexual desire and the psychophysiologic changes that characterize the sexual response cycle and cause marked distress and interpersonal difficulty. (APA, DSM-IV, 1994)

Svenska synonymer

Frigiditet Psykogen sexuell dysfunktion Orgasmstörningar Orgastisk dysfunktion Sexuell aversion Hypoaktiv sexuell störning Sexuell upphetsningsstörning

Engelska synonymer

Dysfunction, Psychological Sexual Dysfunctions, Psychological Sexual Psychological Sexual Dysfunction Psychological Sexual Dysfunctions Sexual Dysfunction, Psychological Psychosexual Dysfunctions Dysfunction, Psychosexual Dysfunctions, Psychosexual Psychosexual Dysfunction Psychosexual Disorders Disorder, Psychosexual Disorders, Psychosexual Psychosexual Disorder Hypoactive Sexual Desire Disorder Sexual Aversion Disorder Aversion Disorders, Sexual Disorders, Sexual Aversion Sexual Aversion Disorders Orgasmic Disorder Disorders, Orgasmic Orgasmic Disorders Sexual Arousal Disorder Arousal Disorders, Sexual Disorders, Sexual Arousal Sexual Arousal Disorders Frigidity