Cocaine-Related Disorders

Kokainmissbruk

Svensk definition

Sjukdomstillstånd som har samband med eller beror på bruk av kokain.

Engelsk definition

Disorders related or resulting from use of cocaine.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cocaine Related Disorders Cocaine-Related Disorder Disorder, Cocaine-Related Disorders, Cocaine-Related Cocaine Abuse Abuse, Cocaine Cocaine Dependence Dependence, Cocaine Dependences, Cocaine Cocaine Addiction Addiction, Cocaine