Motor Skills Disorders

Motoriska färdighetsbrister

Svensk definition

Påtagliga försämringar i utvecklingen av motorisk koordinationsförmåga, så att försämringen inverkar på det dagliga livet.

Engelsk definition

Marked impairments in the development of motor coordination such that the impairment interferes with activities of daily living. (From DSM-V)

Svenska synonymer

Störd utveckling av koordinationsförmågan

Engelska synonymer

Motor Skills Disorder Developmental Coordination Disorder Coordination Disorder, Developmental Developmental Coordination Disorders