Neck Injuries

Halsskador

Svensk definition

Allmänna eller ospecificerade skador på halsen. Hit hör även skador på huden, musklerna och andra mjuka vävnader på halsen.

Engelsk definition

General or unspecified injuries to the neck. It includes injuries to the skin, muscles, and other soft tissues of the neck.

Svenska synonymer

Nackskador

Engelska synonymer

Injuries, Neck Injury, Neck Neck Injury